Doelgericht de waarde van uw bedrijf verhogen

Waardecreatie is iets anders dan winststreven. Winst is een boekhoudkundige grootheid. Winst is niet per definitie geld in uw portemonnaie. Het gaat er om hoeveel geld u straks in uw hand krijgt als beloning voor uw investering. Geld dat u in uw hand verwacht te krijgen is waarde. In het verleden gerealiseerde winst is geen waarde.

Waardedenken is dus toekomstgericht denken. Op koers houden van uw bedrijf en managen van uw processen houdt onder meer in dat u denkt in toekomstige geldstromen en stuurt op waarde. In tegenstelling tot dat u stuurt op basis van jaarcijfers, de boekhouding, van kosten en omzet, van het voorgaande jaar.

Wat is de economische waarde van uw bedrijf?

Uw onderneming heeft dus pas waarde als deze in de komende jaren geld genereert dat kan worden uitgekeerd aan u, de aandeelhouder of aan de verstrekkers van geldleningen. Als uw onderneming geen vrij uitkeerbare geldstroom genereert is de waarde nul of zelfs negatief. In het laatste geval moet u extra geld in uw bedrijf steken. 

Waarde is een subjectief begrip. De waarde die aan uw onderneming wordt toegekend is afhankelijk van de degene die waardeert. Zo kan het zijn dat een koper die uitbreidingsplannen heeft of synergievoordelen kan realiseren aan uw bedrijf een hogere waarde toekent dan u als verkoper.


Waarom sturen op waarde?

 • Is waardecreatie een ondernemersdoelstelling? Waarom zou u denken in termen van waarde? Hieronder staan een aantal situaties waarbij dat nuttig kan zijn.
 • Prestatiemeting van uw onderneming: hoe doe ik het nu ten opzichte van vorig jaar of de verwachtingen voor volgend jaar?
 • Overdracht van uw bedrijf: welke prijs moet ik vragen?
 • Zicht krijgen op synergievoordelen die gerealiseerd kunnen worden: wat voegt het toe als ik dit bedrijf overneem?
 • Beoordelen van het nut van investeringen: levert deze investering geld op?
 • Ter voorbereiding op een financieringsaanvraag: hoeveel aandelen krijgen vermogensverschaffers voor hun inbreng?

In veel gevallen gaat het om overdracht van een bedrijf: 

Als u van plan bent uw bedrijf over te dragen dan is het van belang dat u de vraagprijs goed vaststelt. Prijs en waarde zijn niet gelijk aan elkaar. Prijs is de uitkomst van onderhandelingen tussen partijen. Ieder van de partijen bepaald voor zichzelf de waarde van de onderneming. De waarde die de koper toekent aan het bedrijf zal boven de waarde liggen die de verkoper er aan toekent.


Hoe u de waarde van uw bedrijf kunt verhogen?

De waarde van een onderneming is te beïnvloeden door u, de ondernemer.

De knoppen waaraan u kunt draaien om de geldstroom te vergroten worden waardestuwers genoemd. Waardestuwers zijn acties die de geldstroom vergroten. 

Procesoptimalisatie, ofwel het optimaal benutten van de beschikbare mensen en productiemiddelen, is een belangrijke waardestuwer. Andere veel voorkomende waardestuwers in metaal en technische bedrijven zijn: 

 • Verkopen van de producten en diensten
 • Verlagen van de werkkapitaalbehoefte
 • Innoveren van producten en processen
 • Succesvol samenwerken en allianties aangaan

Actielijst sturen op waarde

Als u besloten heeft om op waarde te sturen dan zijn er een aanatal acties die u moet doorlopen.

Doorgrondt de economische samenhang van uw onderneming: wat is de strategie, hoe en waar wordt het geld verdient?

Identificeer de waardestuwers

Stel prioriteiten in waardestuwers:

 • Is de waardestuwer van materiële invloed?
 • Is de waardestuwer te beïnvloeden door mijzelf, de ondernemer?
 • Ga na of er onbedoelde (negatieve) consequenties zijn van de waardestuwer.
 • Is de waardestuwer duurzaam, d.w.z. dat er geen sprake is van een eenmalige actie?

Plan waardeontwikkeling in realistische prognoses op basis van uw strategie.

Wilt u meer weten over de waarde van uw onderneming neem dan contact op met Joost Kunst op 026-4422178 of via info@munros.nl. Joost Kunst is ingeschreven als Register Valuator. De Register Valuator is financieel specialist met kennis en expertise op het gebied van waardebepaling.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug