Levert u als toeleverancier voldoende waarde voor uw klant?

Als toeleverancier wilt u elke klant zo goed mogelijk bedienen. En dat lukt u ook, uw klanten zijn tevreden. De beheersing van uw orderstroom wordt echter steeds complexer. Series worden kleiner, levertijden korter en kwaliteitseisen hoger, terwijl de marges om verstoringen in uw processen op te vangen steeds kleiner worden. Wanneer is het goed genoeg?

Vorig jaar hebben wij een aantal grote OEM-ers gesproken, die te kennen gaven dat de leverprestaties van toeleveranciers hun eigen processen teveel verstoren. Denk hierbij aan kwaliteitsproblemen, niet op tijd leveren, onvoldoende flexibiliteit om de productie tijdig te kunnen opschalen of downsizen. Dit leidt er toe dat de doorlooptijd of voorraad van deze OEM-ers hoger is dan gewenst.

Dat betekent dat dit ten koste gaat van hun marge en marktpositie en……. dus mogelijk ook die van u!

Op de site van de FME zien we dat er een workshop “het managen van leveranciers ” aangeboden wordt. “Het is erg belangrijk dat ze tijdig, met de juiste kwaliteit en een goede prijs hun diensten en goederen leveren. Maar hoe zorg ik er nu voor dat ze dat ook werkelijk doen?”

Doen de Nederlandse toeleveranciers het nu ineens zo slecht?
Nee, denk bijvoorbeeld maar eens aan toeleveranciers van DAF die een kwaliteitsniveau van 50 fouten per miljoen stuks realiseren. OEM-ers zien ook wel dat wat zij van u vragen, niet eenvoudig is. Echter, de markt van de OEM-ers is door de recessie en concurrentie uit het verre oosten sterk veranderd.

Prijzen staan onder druk. OEM-ers moeten het daarom hebben van productvernieuwing en het wereldwijd vermarkten van hun producten om te profiteren van de groei in de opkomende landen. Het wordt dus belangrijk om producten snel te kunnen vernieuwen om de concurrentie voor te blijven.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat uw klanten meer toegevoegde waarde van u verwachten. Zonder slagvaardige toeleveranciers gaan de OEM-ers de concurrentieslag verliezen.
De vraag is hoe gaat u meer toegevoegde waarde voor uw klant leveren en daarbij toch uw gewenste marge realiseren?

Volgens de NEVAT zijn er kortweg twee keuzes voor de Nederlandse toeleverindustrie:

U kiest ervoor om als een Original Module Manufacturer (OMM) een gelijkwaardige business partner te worden van uw klanten, waarbij er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid en baat bij elkaars succes. Een partner die voor eigen rekening en risico functionele modules door ontwikkelt.

U kiest ervoor om een best cost leverancier worden, hetzij door uitbesteding in lage lonen landen of door het continu verlagen van de integrale kosten.

  • Waar staat u nu? Waar kiest u voor en welke stappen heeft u te nemen?
  • Levert u voldoende kwaliteit?
  • Zijn uw processen beheerst, zodat u betrouwbaar levert. (op tijd en consistente kwaliteit)?
  • Is uw flexibiliteit voldoende, kunt u uw doorlooptijden nog verder verlagen?

Afhankelijk van de strategische keuze

  1. Strategische samenwerking aangaan met OEM-er (OMM)
    b. Continu verlagen van de integrale kosten (best cost leverancier)

Gaat u door op dezelfde manier in de hoop dat uw klanten het straks nog accepteren? Of kiest u er voor uw toekomst zelf in de hand te nemen, door te kiezen voor de strategische samenwerking of om best cost leverancier te zijn?

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug