Naar inhoudNaar navigatie

Verandermanagement

Kienologic streeft naar blijvend beter resultaat voor onze klanten. Dit resultaat wordt bepaald door de kwaliteit van de verbetervoorstellen en de acceptatie van deze voorstellen. Het invoeren van lean technieken lijkt eenvoudig, toch komen wij in de praktijk regelmatig bedrijven tegen waar in het verleden wat met lean is gedaan, maar het management niet tevreden is met het resultaat. Bij de implementatie van lean manufacturing of QRM blijkt met name de acceptatie van de voorgestelde veranderingen de kritische factor en het doel van verandermanagement. Verandermanagement & Lean
 

In de praktijk zien we o.a. dat:

  • Visie en doelstellingen niet voor iedereen duidelijk zijn.
  • Men onvoldoende inzicht heeft, in waar de weerstand vandaan zal komen en hoe er het beste op geanticipeerd kan worden.
  • Het implementatietraject wordt gezien als een project dat afgerond is, en men gaat verder met het volgende project of de dagelijkse gang van zaken. Resultaten worden niet gemeten en gevisualiseerd, terwijl operational excellence, lean of QRM een bedrijfsfilosofie zou moeten zijn om continu te verbeteren.
  • Er onvoldoende capaciteit beschikbaar gesteld wordt, waardoor de dagelijkse werkdruk voorrang krijgt en het verbetertraject te weinig aandacht.
  • Het middenkader uit goede vakmensen bestaat, maar dat deze kennis of ervaring tekort komen op het gebied van leidinggeven aan veranderingen. Visie en doelstellingen over dragen, motiveren, omgaan met weerstanden en corrigeren wat ten koste gaat van het effect van het verbetertraject.

 

Wat kan Kienologic voor u betekenen?

Kienologic kan u ondersteunen bij het opstellen en communiceren van uw visie en doelstellingen.
Het in kaart brengen van het krachtenveld van uw organisatie, waar zitten de mede- en tegenstanders, welke punten zullen weestand veroorzaken en hoe gaan we daarmee om.
Wij kunnen uw middenkader trainen en coachen om het verandertraject in goede banen te leiden. Tijdig herkennen van weerstanden, denkt u maar eens aan medewerkers die ja zeggen, maar nee doen. Medewerkers die niet mee willen, confronteren met hun acties, communiceren van de gewenste richting, coachen van deze medewerkers in hun nieuwe rol en eventueel het corrigeren.


Beter rendement van uw verbetertraject.

Als u zelf expertise of ervaring op het gebied van verandermanagement ontbeert is het handig als u kunt terugvallen op begeleiding of ondersteuning van een ervaren professional, die u kan ondersteunen om het traject tijdig bij te sturen, medewerkers positief te beïnvloeden, te motiveren en te ondersteunen. Hierdoor verloopt uw verbetertraject niet alleen sneller en met blijvend resultaat, maar wordt ook voorkomen dat uw leidinggevenden, door onervarenheid met verandermanagement onnodig worden beschadigd.


Meer weten?

Benieuwd wat verandermanagement voor u zou kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.


© 2019 Kienologic webdesign & cms: a&m impact