Verandermanagement

Kienologic ondersteunt bedrijven met het managen van veranderingen door professionele begeleiding, coaching en assessments. Middels interim management kunnen wij hands-on meedenken en meedoen in de uitvoering tijdens het project. Op deze wijze kan uw management ontlast worden en kunnen uw medewerkers optimaal ingezet en betrokken worden bij het verbetertraject.

Coaching en begeleiding

Het invoeren van QRM of Lean Manufacturing vraagt om professionele begeleiding en coaching. Zonder goede begeleiding lopen projecten in de praktijk vast. Er ontbreekt essentiële kennis en praktijkervaring waar uw medewerkers zich aan op trekken tijdens het verbetertraject. Het inzetten van QRM of Lean Manufacturing vergt naast de juiste kennis en ervaring met procesoptimalisatie, een investering in tijd en een juiste aanpak.

Het implementeren van Lean of QRM
Kienologic onderscheidt het implementeren van Lean of QRM in twee fasen:
1. De eerste grote verandering binnen het bedrijf
2. Overgang naar continu verbeteren

Beide fasen vragen om leiderschap maar wel in een andere stijl. Bij Kienologic adviseren wij de eerste grote verandering uit te voeren als een project. De tweede fase als een continuproces dat onderdeel uitmaakt van het normale managen. Na de eerste fase van een grote verandering is het zaak het projectmatige af te sluiten en over te gaan naar het proces van continu verbeteren.

Vanuit Kienologic ondersteunen we bedrijven bij de succesvolle invoering van QRM en Lean Manufacturing. Natuurlijk met kennis en ervaring van procesverbetering maar ook op het gebied van leiding nemen bij invoering.

De zeven succesfactoren

  1. Ken het achterliggende doel, uw strategie
  2. Communiceer tijdig en helder
  3. Zorg voor duidelijkheid in doel, planning en aanpak
  4. Betrek medewerkers
  5. Meet de voortgang en handhaaf de nieuwe processen
  6. Vier uw successen
  7. Manage weerstand

Na de eerste fase van grote verandering is het zaak het projectmatige af te sluiten en over te gaan naar het proces van continu verbeteren. Afhankelijk van uw situatie kan het continu verbeteren al in de vorige fase beginnen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze aanpak? Lees dan het artikel “Leidinggeven aan verandertrajecten” of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Graag delen we onze ervaring met u.

Assessments

In onze assessments maken wij onder andere gebruik van de PPA-gedragsanalyse van Thomas International. De PPA is geen test maar een gevalideerde psychotechnische methode, die inzage geeft of de persoon de juiste eigenschappen heeft om in een bepaalde functie effectief en succesvol te kunnen werken.

Het stelt u en uw medewerkers in staat meer inzicht te verkrijgen in de geprefereerde werkstijl. Als een medewerker zich bewust is van het eigen gedrag kan deze persoon optimaal gebruik maken van zijn kwaliteiten. Mogelijke beperkingen kunnen worden gecompenseerd.

De PPA geeft inzicht in:

  • Het eigenbeeld: hoe de werknemer zichzelf ziet
  • Het gedrag onder druk: hoe de werknemer zich onder druk gedraagt.
  • Het werkmasker: het gedrag wat de werknemer in zijn dagelijkse werkzaamheden laat zien.

Interim Management; professioneel uw capaciteit vergroten

Als organisatie heb je soms behoefte aan meer dan alleen advies en ondersteuning bij het implementeren om tot resultaat te komen. Door gebrek aan capaciteit of bij de implementatie van omvangrijke nieuwe veranderprocessen biedt Interim Management dé perfecte oplossing.

Door de inzet van een interim manager wordt in veel gevallen in een kortere tijd een beter resultaat behaald. Tevens worden veranderprocessen in de praktijk veelal als intensief en lastig ervaren. Een interim manager neemt u die last uit handen. Kienologic kan tijdens elk nieuw veranderproces uw capaciteit tijdelijk vergroten  door op te treden als interim manager.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug