Onze aanpak

Een goede aanpak voor procesoptimalisatie begint bij het luisteren naar uw wensen. Aan de hand van enkele gerichte vragen maken wij een plan van aanpak. Wat zijn uw doelstellingen? Wat belemmert u deze te realiseren? Wat verwacht u van het verbetertraject en wanneer is het voor u geslaagd? Het plan van aanpak bestaat meestal uit een analyse van het huidige bedrijfsproces met een voorstel voor een verbeterd bedrijfsproces inclusief een stappenplan om daar te komen.

Verder kijken dan het primaire proces

Om resultaat te behalen beginnen wij bij de basis. Samen met u kijken wij naar de missie, visie en doelstellingen van uw onderneming. Als dat duidelijk is hebben we een fundament om de bedrijfsprocessen optimaal in te richten. Doordat de geoptimaliseerde bedrijfsprocessen aansluiten bij de koers van de onderneming realiseren we een blijvend beter resultaat.

Door uw medewerkers te betrekken bij de analyse, voorgestelde verbeteringen en implementatie worden ze enthousiast. Door middel van onze praktische trainingen reiken we kennis aan zodat zij mee kunnen denken over de voorgestelde verbeteringen. Op die manier krijgen zij de juiste kijk op de richting die u op wil met uw onderneming. Het probleem aanpakken doe je immers niet alleen.

Kienologic werkt met het 4P-model van Toyota dat 14 managementprincipes in vier managementaspecten onderbrengt namelijk:

  1. Het hebben van een lange termijn missie, visie en strategie
  2. Creëer flow door het optimaliseren van processen en het elimineren van verspilling
  3. De mens centraal stellen door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers
  4. Het continu willen verbeteren van de knelpunten die ontstaan in bedrijfsprocessen

Van analyse naar de werkvloer

Door middel van een waardestroomanalyse brengen wij de huidige bedrijfsprocessen, knelpunten en verbeterpotentie in kaart. Vervolgens maken we een concept voor een nieuw optimaal bedrijfsproces. Door het delen van kennis en geven van praktijkgerichte trainingen communiceren en implementeren wij de nieuwe werkwijzen naar de werkvloer. Dit toetsen we met de betrokken medewerkers op haalbaarheid en bespreken wij eventuele aanpassingen voor het nieuwe optimale bedrijfsproces. De vervolgstap is het maken van een plan van aanpak om te komen tot het nieuwe optimale proces. Onze kijk en ondersteuning staan te allen tijde tot uw beschikking voor de beste implementatie.

Excellent concurreren? Maximale commitment!

Succesvolle optimalisatie van uw bedrijfsprocessen slaagt alleen door maximale toewijding van u en Kienologic als uw adviseur. Wij verbinden ons daarom aan het beoogde resultaat. Samen creëren wij draagvlak binnen uw management en medewerkers zodat het wordt begrepen en uitgevoerd.

Mike Kiens
Vennoot & senior consultant
06-53324274
Mandrie van den Berg
Vennoot en Senior consultant
06-53390943

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug