Procesoptimalisatie

Kienologic ondersteunt bedrijven op het gebied van procesoptimalisatie door middel van advies, implementatiebegeleiding, training en interim management. Processen efficiënter voor elke organisatie laten werken en streven naar financieel én concurrentievoordeel.

Wat is Lean manufacturing?

Lean Manufacturing reduceert de doorlooptijd van het moment van klantorder tot de levering door het elimineren van verspillingen. Verspilling is alles dat geen waarde toevoegt aan uw product of dienst in de ogen van de klant.

Vaak zit er ongemerkt meer verspilling in uw processen dan uw denkt. Deze verspillingen worden namelijk in de praktijk vaak opgevangen met voorraden, onderhandenwerk, het opschuiven van de levertijd of door overuren. Hierdoor is het vaak lastig te zien wat de achterliggende oorzaak is.

Kienologic ondersteunt u bij het verbeteren van uw bedrijfsproces door het elimineren van verspilling met behulp van Lean manufacturing. Lean Manufacturing is met name geschikt voor bedrijven die een beperkt aantal productvarianten in serie produceren. Met kennis en praktijkervaring op het gebied van Lean zorgen wij samen voor een succesvolle implementatie van Lean voor een optimaal resultaat.

Tools behorende bij dit onderwerp
 • Waardestroomanalyse
 • Continue verbeteren en verbeterteams
 • 5S Werkplekoptimalisatie
 • Overall Equipment Effectiveness (O.E.E)
 • SMED Omsteltijdreductie
 • Kanban

De implementatie van lean manufacturing verloopt via 5 stappen:

 1. Specificeer waarde vanuit het perspectief van de klant
 2. Breng het proces in kaart en krijg inzicht in de niet waarde toevoegende activiteiten (verspilling)
 3. Creëer flow door de bewerkingsstappen in volgorde achter elkaar te zetten en zorg voor stabiele processen. Streef naar “one piece flow”
 4. Maak alleen wat de klant vraagt. De vraag van de klant stuurt de productie aan waardoor de aansturing van de productie verschuift van Push naar Pull.
 5. Streef naar perfectie door verspilling te blijven aanpakken.

Wat is Quick Response Manufactering (QRM)?

Quick Response Manufacturing is een strategie om de reactiesnelheid en flexibiliteit van een organisatie te vergroten door het continu verkorten van de doorlooptijden op kantoor en in de productie.

QRM is ontwikkeld voor bedrijven die kleine series klantspecifieke producten op order maken en met Lean Manufacturing onvoldoende uit de voeten kunnen. QRM focused op het reduceren van de doorlooptijd. En werkt daarbij met crosstrained teams, waardoor er minder overdrachtsmomenten zijn en er minder wachttijd ontstaat. Tevens wordt door de crosstraining de werklast beter verdeeld en de specialisten in uw organisatie ontlast. Door de teams meer verantwoordelijkheid te geven en meerdere achtereenvolgende processtappen af te laten werken, verbetert vaak de kwaliteit en is er minder overhead nodig voor de coördinatie van de processtappen.

Tools behorende bij dit onderwerp
 • MCT
 • QROC
 • Polca

De voordelen van Quick Response Manufactering:

 • Minder spoedorders
 • Hogere leverbetrouwbaarheid
 • Hoger marktaandeel door kortere levertijden
 • Sneller op de markt brengen van nieuwe producten
 • Minder overwerk en inhuren van tijdelijke krachten
 • Minder overhead
 • Minder kapitaal en ruimtebeslag door lager onderhandenwerk en voorraden
 • Minder verstoringen, rework en verspilling
 • Lagere kostprijs

Procesmining: vanuit inzicht keuzes maken

Procesmining is het inzichtelijk maken en analyseren van processen binnen uw bedrijf aan de hand van logfiles. Dit kunnen administratieve, logistieke en productieprocessen zijn. Met Procesmining kunnen wij het verloop van de bottlenecks in de tijd zichtbaar maken en met behulp van filters inzoomen op de achterliggende oorzaken.

Als resultaat krijgt u een duidelijk en op feiten gebaseerd beeld van de doorstroom en knelpunten in de processen. Door inzicht in deze knelpunten zijn wij in staat om processen te kunnen optimaliseren, monitoren en controleren.

Trainingen in Lean en QRM

Kienologic geeft trainingen en workshops op het gebied van Lean en QRM, specifiek voor Procesoptimalisatie. Trainingen die zorgen voor bewustwording, kennisoverdracht en draagvlak bij uw medewerkers voor het verbetertraject. Hierdoor begrijpen uw medewerkers het hoe en waarom van de aanpassing van het bedrijfsproces en verloopt de implementatie efficiënter.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug