7 tips voor succesvolle lean implementatie

1. Lean implementatie vraagt om een fundamentele keuze.

    Het moet passen in je Missie en Visie en bij je strategische doelstellingen.
 

2. Het is een lange termijn investering. Maak daarom vooraf een businesscase
    (kosten versus opbrengsten) en reserveer de nodige middelen (tijd, geld)
 

3. Betrek je medewerkers vanaf het begin, laat hen meedenken, meepraten, meebeslissen.
    Laat hen de verspillingen aangeven, zij zitten het dichtst op de processen.
 

4. Zorg voor voldoende ondersteuning van alle leidinggevenden (vaardigheden, motivatie,
    omgaan met weerstanden, etc.), betrek hen bij de afdelingsoverschrijdende processen.
 

5. Waardeer openlijk al het goede (en straf het verkeerde niet direct af) en vier succesjes.
    Maak vooruitgang zichtbaar.
 

6. Houdt het proces van continu verbeteren levend, door te meten en routinematig de resultaten, knelpunten
    en acties te bespreken.
 

7. Heb geduld.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug