Procesmining

Proces mining is het inzichtelijk maken en analyseren van processen.
Met dit inzicht kunnen we de processen:
• analyseren,
• optimaliseren,
• monitoren en controleren.

Dat kunnen administratieve processen zijn, logistieke processen, productieprocessen, etc. Het enige dat we nodig hebben zijn logfiles van de software die deze processen ondersteunt. Kortom:

1. U heeft een organisatie met verschillende processen.
2. U gebruikt computers en software voor deze processen.
3. De software die u gebruikt schrijft status-informatie in logfiles (vaak wel, de meeste software is “process aware”).
4. Wij analyseren deze logfiles en kunnen u dan fact based informatie over uw processen geven, die u nooit eerder had.

1. U heeft een organisatie met verschillende processen.
2. U gebruikt computers en software voor deze processen.
3. De software die u gebruikt schrijft status-informatie in logfiles (vaak wel, de meeste software is “process aware”).
4. Wij analyseren deze logfiles en kunnen u dan fact based informatie over uw processen geven, die u nooit eerder had.

Zo kunt u bijvoorbeeld op jaarbasis voldoende capaciteit hebben, maar toch regelmatig moeten overwerken. Met proces mining kunnen we het verloop van de bottlenecks in de tijd zichtbaar maken en met behulp van filters inzoomen op de achterliggende oorzaken.

We gebruiken “leading edge” technieken en tools die ons in staat stellen processen te visualiseren en te analyseren.
Als resultaat krijgt u een duidelijk en op feiten gebaseerd beeld van de doorstroom en knelpunten in de processen.

• Alle processtappen zijn zichtbaar, inclusief doorlooptijden, frequenties, etc.
• u kunt zien waar pieken of bottlenecks in de tijd ontstaan
• Het wordt zichtbaar waar het proces afwijkt van de blauwdruk
• ongewenste processtappen en loops worden zichtbaar,
• het resultaat van uw verbeteracties wordt inzichtelijk door het proces te blijven monitoren
• Etc

 

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug