QRM (Quick Response Manufacturing)

Doorlooptijden reduceren met Quick Response Manufacturing

 • Vragen uw klanten om kortere levertijden?
 • Produceert u klantspecifieke producten op order?
 • Heeft u veel spoedorders?
 • Bestellen uw klanten steeds kleinere series?
 • Produceert u een grote verscheidenheid aan producten?
 • Heeft uw productie regelmatig te weinig tijd, omdat er teveel tijd verloren gaat in het voortraject?
 • Is uw onderhandenwerk en/of voorraad hoog?
 • Is Lean manufacturing voor uw bedrijf onvoldoende toepasbaar?

Herkent u een aantal van de bovenstaande punten, dan is Quick Response Manufacturing (QRM) mogelijk iets voor u.

Wat is QRM?

Quick Response Manufacturing is een bedrijfsbrede strategie om de reactiesnelheid en flexibiliteit van een organisatie te vergroten door het continu verkorten van de doorlooptijden, zowel op kantoor als in de productie.

QRM is door Rajan Suri ontwikkeld voor bedrijven die kleine series klantspecifieke producten op order maken en met lean manufacturing onvoldoende uit de voeten kunnen.

Om doorlooptijden met 50-80% te reduceren moeten we dus op een andere manier gaan werken.

Hiervoor zal de kwaliteit, procesbetrouwbaarheid en flexibiliteit verbeterd moeten worden met als resultaat dat ook de efficiency zal toenemen.

Bij veel productie bedrijven blijkt dat de bewerkingstijd vaak maar 5-10% van de doorlooptijd is. Dat komt enerzijds doordat
bedrijven die kleine series klantspecifieke producten op order maken, een ongebalanceerd proces hebben, dus wisselende bewerkingstijden en routings. Anderzijds, omdat we op de gangbare manier van produceren ernaar streven om de kosten te verlagen en de efficiency en bezettingsgraden te maximaliseren. Hierdoor ontstaan wachttijden en verspillingen.

 Manufacturing Critical-path Time geeft de doorlooptijd en bewerkingstijd van het kritische pad weer.

Wat levert Quick Response Manufacturing op?

 • Minder spoedorders
 • Hogere leverbetrouwbaarheid
 • Hoger marktaandeel door kortere levertijden
 • Sneller op de markt brengen van nieuwe producten
 • Minder overwerk en inhuren van tijdelijke krachten
 • Minder overhead
 • Minder kapitaal en ruimtebeslag door lager onderhandenwerk en voorraden
 • Minder verstoringen, rework en verspilling
 • Lagere kostprijs

Meer weten?

Benieuwd wat QRM voor u zou kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op of volg onze workshop Quick Response Manufacturing.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug