Lean training eXcellent produceren

Wilt u efficienter werken in uw organisatie, maar u weet niet hoe? U heeft al eens gehoord van lean Manufacturing, maar heeft meer kennis of draagvlak nodig om het toe te kunnen passen in uw organisatie? Met de lean training “eXcellent produceren” kunt u spelenderwijs ervaren wat lean manufacturing is, hoe de verschillende lean tools werken en wat lean produceren u kan opleveren.

Wat is lean manufacturing?

De lean filosofie is ontstaan in de zestiger jaren bij Toyota en richt zich op het creëren van flow en het elimineren van verspilling. Verspilling is alles wat voor de klant geen waarde toevoegt aan het product. Toyota heeft er 7 gedefinieerd, te weten:

 • Overproductie
 • Wachttijd
 • Transport
 • Gebrekkige procesinrichting
 • Voorraden
 • Onnodige bewegingen
 • Gebrekkige producten

Lean is met name geschikt voor bedrijven die een beperkt aantal producten in grotere volumes produceren. De productstroom volgt een aantal vaste routings. Voor bedrijven met een grote variëteit aan producten in kleine volumes en een grote diversiteit in routings, is QRM een beter geschikte methode. Maar ook QRM maakt gebruik van lean technieken, om de flow te verbeteren.

Klik hier voor de QRM training

Wat levert lean productie op?

Door het creëren van flow en eliminatie van de 7 verspillingen kunt u uw kostenniveau, levertijd en kwaliteit drastisch verbeteren. Denk hierbij aan een doorlooptijd verkorting van 30 tot 70%, voorraadverlaging van 60-80% en productiviteitsverbetering van 30-50%

De lean training "eXcellent produceren"

Onze lean cursus bestaat uit een lean spel op basis van Lego stenen. Waarbij een traditioneel georganiseerd bedrijf stap voor stap wordt omgevormd naar een lean bedrijf, door verspillingen te elimineren en de flow te verbeteren.

In de lean cursus worden tussen de spelrondes analyses gemaakt en theorie over de diverse lean tools behandeld.

Zo maken we bijvoorbeeld een spaghetti diagram, een Value Stream Map en passen we 5S en SMED toe op de Lego-pers van productiestap 1. De behandelde lean theorie bestaat uit korte presentaties met veel foto’s en voorbeelden uit uw branche.

De deelnemers implementeren vervolgens deze lean tools in de game. Op deze wijze oefenen ze niet alleen met de opgedane lean technieken, maar leren ze ook denken in processen en verspillingen in plaats van

in afdelingen. Tijdens de lean cursus moeten ze dus ook samenwerken en communiceren als team, wat vaak weer waardevolle inzichten oplevert ten aanzien van aandachtspunten tijdens de implementatiefase.

Na elke spelronde wordt een winst- en verliesrekening opgemaakt en worden de prestaties in kaart gebracht. We zien daardoor de invloed van Lean Manufacturing op de output, levertijd, kostprijs, voorraad en het bedrijfsresultaat.

Op het einde van de lean workshop zullen we de vertaalslag maken van de lean game naar uw organisatie,door een discussie te voeren over de toepasbaarheid van lean manufacturing binnen uw bedrijf. Tenslotte sluiten we de lean cursus af met een evaluatie- en vragenronde langs alle deelnemers. Hierdoor krijgt u een beeld, hoe groot uw draagvlak voor een lean implementatie bij de deelnemers is en welke vragen of bezwaren er nog leven.

Tools die aan bod komen

 • 5S werkplekorganisatie
 • De 7 verspillingen
 • Visualisatie
 • Kanban (two bin)
 • Waardestroom analyse
 • (Value Stream Mapping)
 • Takttijd
 • One-piece-flow
 • Omsteltijdreductie (SMED)
 • Pull en flow productie
 • Foutloos produceren
 • (Poka Yoke)

De doelstellingen van de lean training

Inzicht krijgen in methodieken om uw kosten te verlagen met behulp van de diverse lean tools.

Inzicht krijgen in wat een lean verandertraject betekent voor uw organisatie.

Een nieuwe gemeenschappelijke taal leren.

Het verbeteren van de interne communicatie en onderlinge samenwerking.

Wat zeggen klanten over ons lean spel:

“Naar aanleiding van de lean training van vorige week vrijdag, hebben wij een evaluatie uitgevoerd en de deelnemers gevraagd om hun bevindingen. De deelnemers hebben de training een gemiddeld ‘rapportcijfer’ 8 gegeven, een mooi resultaat: zij hebben het als een plezierige dag ervaren!”

Lean dienstverlening: waarom Kienologic als lean specialist?

Als lean specialist commiteert Kienologic zich aan het beoogde resultaat. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie en doelstellingen zullen wij daarom de inhoud en opzet van het lean spel aanpassen, zodat dit optimaal rendeert. Als lean expert kunnen wij u ondersteunen bij een succesvolle implementatie en het borgen van lean manufacturing in uw organisatie. Dit kan in de rol van adviseur, trainer, coach of interim manager.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug