SMED training

Omstellen optimaliseren met behulp van SMED.

Omstelproblematieken, ook wel SMED problematieken, zijn op dit moment zeer actueel. Wat je ziet in veel bedrijven is dat er steeds kleinere series besteld worden met een korte levertijd. Hoewel er op jaarbasis voldoende capaciteit aanwezig is, is  ontstaan hierdoor vaak leverproblemen. Deze worden vaak opgevangen door het uitbreiden van de capaciteit of het aanleggen van een voorraad eindproduct of halffabrikaat hetgeen ten koste gaat van de liquiditeit. Echter, door het toepassen van de SMED kernmethodiek kunt u uw steltijden vaak met 50-75% reduceren zonder grote investeringen..

Wat is een SMED training?

De SMED kernmethodiek gaat terug naar de kern. In een omstelproces kunt u drie soorten activiteiten herkennen en wel het: voorbereiden, om- en instellen en nazorg. Deze activiteiten lopen meestal door elkaar heen en  kennen twee dimensies, te weten activiteiten van organisatorische aard of technische aard. Deze onderverdeling en het off-line uitvoeren van de voorbereidings- en nazorg activiteiten zijn de eerste stappen in de SMED kernmethodiek. Vervolgens wordt gekeken welke on-line activiteiten we nog off-line kunnen brengen. Waarna de on-line activiteiten geoptimaliseerd worden.

Wat levert SMED u op?

Onze ervaring is dat door het toepassen van SMED u zonder noemenswaardige investeringen uw omsteltijd met ca 50-75% kunt reduceren.

Kortere omsteltijden resulteren vaak in productie van kleinere series, kortere doorlooptijden, lagere kosten ten gevolge van minder spoedzendingen, overwerk, lagere voorraden en onderhandenwerkpositie, etc.

Wel is het zo dat bestaande structuren en denkpatronen vaak doorbroken moeten worden.

De SMED training

  1. Workshop SMED

De training begint met een workshop waarin een productieproces wordt gesimuleerd. Eerst wordt er één type product geproduceerd. Vervolgens gaan we meerdere varianten produceren. Het gevolg is dat u moet gaan omstellen. Aan de hand van zo’n omstelling wordt uitleg gegeven over de SMED kernmethodiek en kunt u deze gaan toepassen. Tegelijkertijd laten we met de winst- en verliesrekening het verschil zien tussen het traditionele streven naar  een maximale bezettingsgraad en het optimaliseren van de flow.

  1. Omstelling beleven, ervaren en in de kernkaart vastleggen

Als vervolg op de workshop gaan we het geleerde in de praktijk toepassen. Samen met de proceseigenaren (vaak: technische dienst-productie-planning) wordt een omstelling beleefd, ervaren en geanalyseerd met behulp van de “kern”kaart.

  1. Implementatiebijeenkomsten

Als vervolg op de analyse van het omstelproces, wordt met de proceseigenaren de “kern” kaart bestudeerd. Verbeterpunten worden benoemd en geanalyseerd. Nieuwe oplossingen gegenereerd en geïmplementeerd.

Doelstelling van de SMED-training

Uw medewerkers bekend te maken met de SMED kernmethodiek en de voordelen van kleinere series te laten ervaren.

Inzicht krijgen in het omstelproces.

Reduceren van de omsteltijd

Het verbeteren van de interne communicatie en onderlinge samenwerking

Waarom Kienologic voor uw SMED-traject?

Kienologic commiteert zich aan het beoogde resultaat. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie en doelstellingen zullen wij daarom de inhoud en opzet van de SMED training aanpassen, zodat deze optimaal rendeert. Als lean expert kunnen wij u ondersteunen bij een succesvolle implementatie van de SMED kernmethodiek in uw organisatie. Dit kan in de rol van adviseur, trainer, coach of interim manager.

Meer weten?

Benieuwd wat de SMED methode voor u zou kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Benieuwd wat de SMED methode voor u zou kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug