5S Training

Werkplekoptimalisatie met behulp van de 5S methode

Download leaflet 5S training

 • Moet u regelmatig zoeken naar gereedschappen of materialen?
 • Ogen uw werkplekken rommelig?
 • Heeft u gebrek aan ruimte?
 • Moet u regelmatig lopen, omdat de gewenste gereedschappen of materialen niet onder handbereik zijn?
 • U kunt niet in één oogopslag zien of de noodzakelijke gereedschappen en materialen op de werkplek aanwezig zijn?
 • Hebben medewerkers regelmatig vragen hoe ze reperterende werkzaamheden moeten uitvoeren?
 • Gereedschappen en materialen zijn niet door iedereen , op de daarvoor bestemde plaats, terug te leggen?
 • Worden goede ideeën van uw medewerkers in de praktijk niet of nauwelijks gerealiseerd?
 

Herkent u een aantal van de bovenstaande punten, dan is de 5S training mogelijk iets voor u.
 

5S Training, een cursus met theorie en praktijk.
 

Onze 5S training is een combinatie van theorie en praktijk, waarmee u stap voor stap uw werkplekken optimaliseert, de orde en netheid verbetert en verspillingen elimineert.
 

Wat is 5S?

 

5S is een beproefde methode voor het optimaliseren en standaardiseren van de werkplekinrichting, met als doel het elimineren van verspilling. De 5S methode bestaat uit vijf stappen, die eenvoudig in elk bedrijf en door iedereen en door iedereen toe te passen zijn.
 

 1. De eerste stap van het 5S programma, is het selecteren en verwijderen van alles wat niet direct nodig is voor de huidige productie of dienstverlening.
 2. Vervolgens gaan we in stap 2 alles wat overgebleven is, een eenduidige vaste plek geven.
 3. In stap 3 gaan we schoonmaken en preventief onderhoud uitvoeren.
 4. In stap 4 van de 5S cursus gaan we de inrichting en afspraken uit de voorgaande 5S stappen visualiseren en borgen, door gebruik te maken van lijnen, labels, kleuren, instructies, eic.
 5. Na stap 4 ligt de standaard situatie vast en is het de kunst om het 5S niveau vast te houden en van hieruit verder te verbeteren. Dit doen we o.a. door 5S audits.
   

 

 

Wat levert 5S op?

Een optimale gestandaardiseerde en gevisualiseerde werkplek. Hierdoor zijn er minder vragen, hoeft er minder te worden gelopen en gezocht. Afwijkingen op de standaardsituatie zijn in één oogopslag zichtbaar, waardoor het eenvoudig is deze optimale standaard inrichting te handhaven.
 

5S draagt o.a. bij aan verbetering van:

 • productiviteit
 • omsteltijden
 • kwaliteit
 • veiligheid
 • werkplezier

5S training en de aandachtspunten voor een succesvolle 5S implementatie

5S lijkt een simpele methodiek, toch hebben wij veel bedrijven gezien die niet verder komen dan stap 3 van het 5S programma of weer terugvallen van stap 4 of 5 naar stap 2 en 1 van de 5S methode. Waar gaat het dan vaak mis?

Vaak krijgt 5S onvoldoende aandacht, zodra de werkdruk toeneemt. De 5S implementatie wordt dan gezien als project, terwijl de 5S methode een onderdeel is van de leanfilosofie en dus blijvend aandacht behoeft. Dat lukt alleen als het 5S programma bijdraagt om uw doelen te verwezenlijken en uw medewerkers er wat mee opschieten.
 

De 5S-methode en het elimineren van de 7 verspillingen moet dus passen bij de strategie die uw bedrijf nastreeft. Dit punt zal onderdeel zijn van het eerste kennismakingsgesprek met Kienologic.
 

Verder is het visualiseren en borgen van de werkplekinrichting belangrijk, als dit namelijk onvoldoende gebeurt, is de kans op terugval van het behaalde resultaat groot. Het valt dan namelijk niet op dat spullen ontbreken of op andere plekken liggen. Lijnen, labels, kleuren, instructies, etc “dwingen” om spullen op de juiste plek terug te leggen en maken het handhaven van de discipline eenvoudiger.

Veel leidinggevenden vinden het echter moeilijk om medewerkers aan te spreken op ongewenst gedrag. Het handhaven van de discipline door het middenkader laat daardoor in de praktijk nog wel eens te wensen over. Maar als we accepteren dat spullen op een andere plek worden neergelegd, heeft dat tot gevolg dat een andere medewerker loopt te zoeken, vragen, etc. Wat we dan zien gebeuren, is dat gereedschap bij elkaar “geleend” wordt en vervolgens iedereen loopt te zoeken en vragen. Met als gevolg dat medewerkers er genoeg van hebben en het gereedschap wegstoppen in laden, kasten e.d. en het liefst nog achter slot en grendel.

Waarom 5S training bij Kienologic?

Wij streven naar blijvend beter resultaat, en proberen zoveel mogelijk randvoorwaarden af te dekken. Naast onze ervaring met het implementeren van 5S trajecten, het borgen en het visualiseren. Zorgen we voor een structuur, waarbij 5S routinematig aandacht krijgt. Ook kunnen wij uw middenkader ondersteunen met het handhaven van de discipline. Hiervoor geven we bijvoorbeeld een training aanspreken op ongewenst gedrag, omdat we in de praktijk ervaren dat veel leidinggevenden hier toch moeite mee hebben. Gedurende het traject krijgt u van ons allerlei formats aangereikt zoals: schoonmaak-, onderhoudsschema’s en 5S audit checklijsten. Verder wordt elke 5S stap afgesloten met een rondgang op de werkvloer waar actiepunten benoemd worden en voorbeelden worden ingericht.

Meer weten?

Benieuwd wat de 5S training voor u zou kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug