Overcapaciteit last of zegen?

De gedachte is vaak dat machines en medewerkers die niet bezet zijn wel geld kosten, maar geen geld opleveren. Waarom zou een beperkte overcapaciteit dan een zegen zijn?

Doordat de variëteit aan producten door veel eisender klanten steeds verder toeneemt, kunnen bedrijven de vraag naar korte levertijden steeds lastiger opvangen met voorraad. Klantordergestuurde productiebedrijven met een hoge variëteit aan producten kunnen meestal helemaal niet met voorraden werken. Om toch snel te kunnen leveren moeten ze capaciteit vrij hebben om een order te produceren. Daarom plannen bedrijven die werken volgens Quick response manufacturing (QRM), strategisch tijd vrij. Hierdoor kunnen ze sneller reageren op de vraag uit de markt en is er tijd voor procesverbetering, met als gevolg dat hun efficiency, marktaandeel en winst stijgt!!

Wat doet de bezettingsgraad met de doorlooptijd?

Om dit goed te begrijpen, moeten we weten dat de doorlooptijd exponentieel toeneemt bij het stijgen
van de bezettingsgraad*. Wist u dat het verschil tussen een bezettingsgraad van 80% of 90% een verdubbeling
van de doorlooptijd is. Vaak betekent dat ook een verdubbeling van het onderhandenwerk.

Het reduceren van de doorlooptijd van 90 naar 80% kost u maximaal 11% declarabele uren, maar levert ook een
halvering van de doorlooptijd op.

Wat levert een halvering van de doorlooptijd u op?

Maakt u voor uzelf maar eens een optelsom. Wat betekent een halvering van de levertijd voor uw verkoopinspanningen en omzet? Wat betekent het voor de kosten die gemoeid zijn met, spoedorders, het onderbreken- en her-opstarten van werk, overwerk, herplannen, onderhandenwerk, besturingslast, ruimtebeslag, etc.

Uit een studie van het Center for Quick Response Manufacturing in Wisconsin, blijkt dat een halvering van de doorlooptijd al gauw zo’n 10% reductie van de kosten betekent.

Lang last van achterstand.

Bij een hoge bezettingsgraad loopt u, als er iets tegen zit of als er een spoedorder tussendoor komt, al snel achterstand opde planning op. Deze achterstanden op de planning duren lang voordat ze zijn ingelopen.
Bijvoorbeeld: Stel u heeft voor een bewerking twee dagen achterstand, dan duurt het (zonder overwerk) bij een bezettingsgraad van 90%, 20 dagen voordat de achterstand van twee dagen ingelopen is en bij een bezettingsgraad van 80%, 10 dagen!

Ook hier heeft u dus voordeel bij een lagere bezettingsgraad.

Hoeveel tijd heeft u nog over om uw proces te verbeteren?

Strategische capaciteit vrijplannen verdient zichzelf terug!

Als u 11% efficiënter werkt presteert u bij een 80% bezetting net zoveel als bij een 90% bezetting in de oude situatie, alleen is uw levertijd de helft korter! (Kosten besparen door reductie van neventijden)

Het reduceren van de bezettingsgraad kost u dus feitelijk niets, als u uw processen efficiënter maakt!

Door het aanhouden van strategische overcapaciteit is uw reactiesnelheid en leverbetrouwbaarheid hoog. Offertes en orders worden snel verwerkt, wat uw concurrentiekracht vergroot en verkoop stimuleert.

Meer weten over het verhogen van uw marge door het gebruik van strategische overcapaciteit, neem gerust contact met ons op.

* Onder bezettingsgraad verstaan we:

De totale uren die een machine of medewerker bezet is, voor welke taak dan ook( dus ook onderhoud, e.d) / totale tijd dat de fabriek open is.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug