QRM-Quick response manufacturing QRM Training

Voor wie is QRM geschikt?

 • Uw klanten willen kortere levertijden, uw output moet omhoog of uw kosten omlaag?
 • U maakt veel verschillende (klantspecifieke) producten in kleine series met wisselende routings- en bewerkingstijden, waardoor lijnproductie niet mogelijk is?
 • U heeft behoefte aan meer werkkapitaal?
 • U kunt met lean manufacturing onvoldoende uit de voeten?
 • U wilt meer flexibiliteit, meer zelfsturing en minder werkdruk voor uw leidinggevenden?
   

Dan is Quick Response Manufacturing (QRM) iets voor u!
 

Wat is QRM (Quick Response Manufacturing)?

Quick Response Manufacturing is een strategie gericht op het continu verkorten van de doorlooptijd, zowel op kantoor als in de productie, met als doel de flexibiliteit en reactiesnelheid van een organisatie te vergroten.
 

Quick Response Manufacturing is gebaseerd op vier pijlers:
 

 1. De kracht van tijd
  De bewustwording dat lange doorlooptijden veel geld kosten is het fundament voor een QRM implementatie.
  Lange doorlooptijden resulteren namelijk vaker in spoed, een hoog onderhandenwerk, het uitzoeken wat de status van een order is, etc. Dit leidt weer tot extra transport, een hogere werkkapitaal behoefte, het opslaan en registreren van (tussen)voorraden, planningswijzigingen en -overleg, etc.
   
 2. Organisatiestructuur
  In plaats van afdelingen met specialisten werkt QRM met cellen en “zelfsturende”teams met multi-inzetbare medewerkers. Daardoor wordt de werklast beter verdeeld, ontstaan er minder wachtrijen en is er minder overhead nodig.
   
 3. Bedrijfsbreed
  In de meeste organisaties heeft elke afdeling zijn eigen prioriteit. Vaak zijn deze prioriteiten tegenstrijdig. Zo wil bijvoorbeeld:

  – de verkoop zoveel mogelijk omzet, ook als dat betekent meer varianten,
    overwerken, etc.

  – engineering wil standaardiseren en zo min mogelijk varianten.

  – inkoop wil zo goedkoop mogelijk inkopen en neemt een langere levertijd
    voor lief.

  – de productie streeft naar een hoge productiviteit en wil graag grote series
    maken en het omstellen zoveel mogelijk vermijden.

  QRM werkt met één gemeenschappelijke prioriteit voor de hele organisatie, namelijk het verkorten van de doorlooptijd. Dit geldt dus zowel op kantoor, als in de productie.
  Om een kortere doorlooptijd te realiseren, moeten de kwaliteit, de beheersing van de processen en de flexibiliteit verbeteren, waardoor de efficiency verbetert. Het verkorten van de doorlooptijd als gemeenschappelijke prioriteit zorgt dus voor focus en resulteert in een hogere efficiency.
   

 4. Kennis van systeemdynamica.
  Vaak worden er beslissingen genomen op basis van onderbuikgevoel. Meestal gaat dat goed, maar lang niet altijd. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de schades die ontstaan bij het inparkeren. Quick Response Manufacturing baseert zich daarom op de principes van systeemdynamica, om de organisatie aan te sturen, in plaats van het buikgevoel.
  Systeemdynamica zou u kunnen omschrijven als, hoe hangen de dingen samen. Een aantal principes om de doorlooptijd te verkorten, druisen namelijk in  tegen ons traditionele gevoel van efficient produceren. Denk hierbij aan het aanhouden van reservecapaciteit, vaker omstellen en kleinere series produceren. Om deze principes dan toch te volgen moeten we weten wat hun invloed op de doorlooptijd en de samenhang is.
   

Doorlooptijd verkorten, wat levert het op?

In de praktijk zien we vaak dat een QRM traject leidt tot 50-80% kortere doorlooptijden, 20-30% meer output of 10-20% lagere kosten. Evenals, minder spoed, een hogere leverbetrouwbaarheid, minder overwerk, betere kwaliteit, minder kapitaalbeslag, meer tevreden klanten, etc.
 

Kienologic kan u in alle fasen van het QRM traject begeleiden, vanaf een eerste oriëntatie tot en met de implementatie van Quick Response Manufacturing en het borgen van de nieuwe werkwijze in de organisatie.
 

QRM Training: Quick Response Manufacturing

Bent u zich nog aan het oriënteren, dan is onze training Quick Response Manufacturing een geschikte manier om kennis te maken met QRM. De QRM training is een Lego-simulatiegame, waarbij we een bedrijf met veel verschillende producten met wisselende bewerkingstijden en routings aansturen op een traditionele manier en op basis van Quick Response manufacturing.
Tijdens de workshop zult u kennis opdoen over de QRM principes en zien & ervaren wat Quick Response Manufacturing voor u kan betekenen. De resultaten van de spelronden worden gemeten door het bijhouden van de logistieke prestaties en output.
 

Onderwerpen die behandeld worden in de QRM training zijn o.a..

 • Historie van ons efficiency denken
 • Manufacturing Critical path Time (MCT)
 • Invloedsfactoren op de doorlooptijd
 • Variabiliteit & buffers
 • De werking van POLCA

De combinatie van spel en theorie zorgt voor een praktische en leerzame QRM training.
 

Samenvattend zijn de doelstellingen van de QRM training:

 • QRM kennis overdragen
 • Inzicht geven in de samenhang van doorlooptijden, bezettingsgraad, variabiliteit, seriegroottes en omsteltijden.
 • Inzicht geven in de werking van POLCA (POLCA QRM wordt gebruikt als een methode om de productie aan te sturen op basis van Push-Pull en daarmee ophoping van onderhandenwerk te voorkomen. Neem contact met ons op, om na te gaan of het POLCA systeem (polca lean) voor uw organisatie geschikt is.)
 • Draagvlak voor uw QRM implementatie creëren door uw medewerkers te laten ervaren hoe de doorlooptijd en de kosten gereduceerd kunnen worden.
   

De QRM training is geschikt voor een groep van 15-20 deelnemers en duurt ca een halve dag.

 

Advies & implementatie

Heeft u interesse in een QRM traject, maak dan vrijblijvend een afspraak met ons. Kienologic heeft ruime kennis en ervaring in de metaalverwerkende industrie en staat wekelijks als manager operational excellence bij een van Nederlands eerste QRM pioniers op de vloer. Wij comitteren ons aan het beoogde resultaat. Wat wilt u bereiken? Wanneer is het traject geslaagd? Wat is uw strategie, past QRM daarbij en wat is de kans op blijvend beter resultaat? Wat betekent dit voor u en ons?

Als we met een QRM traject starten maken wij eerst een analyse van uw bedrijfsprocessen. Zo geven wij u inzicht in de knelpunten en verbeterpotentie in uw organisatie, en maken een inschatting van de opbrengsten en kosten van het QRM traject.

Vervolgens maken we dan gezamenlijk een blauwdruk van de gewenste situatie en een plan van aanpak voor de implementatie. We zorgen voor kennisoverdracht en draagvlak bij de betrokkenen en begeleiden de implementatie. Uw managers of leidinggevenden, welke minder ervaring hebben met verandertrajecten kunnen daarbij altijd rekenen op ondersteuning en terugvallen op onze kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement en leidinggeven.

Na afronding van onze quick response manufacturing werkzaamheden verlenen we nog gedurende een half jaar nazorg, om te zorgen dat de gerealiseerde verbeteringen voldoende geborgd worden.

Bekijk hier onze QRM training

Meer weten over QRM?

Wilt u meer weten over wat Quick Response Manufacturing voor uw organisatie kan betekenen? Vul dan het contactformulier onderaan de pagina in, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op.

Vrijblijvend kennis maken?

Kienologic kijkt niet alleen naar processen, maar ook naar de organisatie eromheen en de strategie die u nastreeft. Want alleen zo'n integrale aanpak leidt ook tot excellent concurreren.

Bel me terug